Auteursrecht

Wat is copyright?

Copyright is de Engelse term voor auteursrecht. Dat is het exclusieve recht van de maker / fotograaf van een werk, om dat werk openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Wanneer heb je een copyright?

Een auteursrecht of copyright krijg je vanzelf, wanneer jouw werk daar origineel genoeg voor is. Die drempel is laag. Op bijna alle foto’s en filmpjes rust bijvoorbeeld wel een auteursrecht.

Het auteursrecht vervalt 70 jaar na de dood van de maker.

Voor een duidelijk overzicht over wat je moet weten over auteursrecht op foto’s klik hier

Alleen gebruik met toestemming

Als er ergens auteursrecht op rust, mag je het alleen gebruiken met toestemming van de maker / fotograaf.

Ook op onze foto’s rust dus auteursrecht / copyright. Dit is geregeld in de auteurswet. Dit betekent dat er voor het gebruik van onze foto’s duidelijke regels gelden. Zo mogen onze foto’s alleen met toestemming van de maker / de fotograaf gebruikt worden, en is naamsvermelding verplicht.

Het gebruik van foto’s wordt geregeld via een gebruikslicentie. De fotograaf geeft u toestemming om de foto’s te gebruiken. Hier staan kosten tegenover. Een licentie heeft altijd een strekking. In de licentie wordt bepaald hoe de foto wel en niet gebruikt mag worden. Ze bepaalt oplage, afmetingen, plaats, medium, wie, enz. Gebruik buiten die licentie is nooit toegestaan.

Kunnen we de foto’s ook rechtenvrij krijgen ?

In de praktijk wordt dit als volgt opgelost door gebruikslicentie te verkrijgen. Dit betekent dat u de beelden onbeperkt alleen voor uw eigen doeleinden mag gebruiken na het opmaken van een gebruikslicentie en betaling van de overeengekomen vergoeding daarvoor.

Algemene voorwaarden

Jan Lagendijk Fotografie Delft maakt gebruik van de algemene voorwaarden van DuPho (de nieuwe naam voor wat voorheen de algemeen fotografenfederatie was) welke u hier eenvoudig kunt bekijken of kunt downloaden. Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Jan Lagendijk Fotografie Delft gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Jan Lagendijk Fotografie Delft geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Tarieven

Voor het bepalen van onze tarieven hanteren wij o.a. de Tarievenlijst Stichting Foto Anoniem. Hier kunt u die tarieven downloaden : Tarieven SFA 2015

Wilt u een offerte of een prijsopgaaf stuur ons dan even een email.